ALV 2021

ALV 2021 samenvatting

De ALV  en Buurt-bijeenkomst vond plaats op Maandag 25 okt te Warenar 19.30 uur. Er waren zo’n 40 buurtgenoten, en met koffie of thee bij de start en een drankje aan de bar aan het einde een groot succes. Iedereen keurig aangemeld met legitimatiebewijs en vaccinatiebewijs. De Notulen staan in de beveiligde leden omgeving.

Items die zijn besproken:

  • Gesprek met wijkmanager Gemeente Wassenaar,
  • Verkeersplan Wassenaar,
  • Financiën,
  • Welkom
  • EnergieTransitie in onze buurt,
  • (her)benoeming bestuursleden,
  • Rondvraag & ideeen voor de buurt,
  • Mededelingen,
  • Wijzigingen Statuten, Glaasje wijn aan de bar.
Mededelingen in het kort: 
Floris Otten meldt als secretaris dat het goed gaat met de vereniging. Het aantal leden,
mede door het toetreden van De Frederik, neemt gestaag toe. Nu is dat 140 en
vertegenwoordigt bijna 80 % van het adressenbestand van onze buurt.

Een nieuw gezicht is Menno Doornbos, de nieuwe eigenaar van Het Hertenhuisje, een
markant historisch monument in onze wijk. Hij is duidelijk een zeer geschikte persoon om
dit monument te beheren.

Het nieuwe aanwijzingsbesluit losloopgebieden voor honden functioneert in Park
Backershagen nu goed. Maximaal 4 on-aangelijnde honden per persoon. Tijdens het
broedseizoen zijn alle honden, evenals vroeger, aangelijnd. Er zijn weinig klachten. Honden-
uitlaatdiensten laten zich niet meer zien en dat was het doel.

Met enige drang is door uw bestuur en ook door het bestuur van De Frederik met succes bij
de gemeente bereikt dat de dicht geslibte sloot rond het sportveld weer goed gedraineerd
gaat worden. Dat zal in het volgend voorjaar plaatsvinden. Het is erg belangrijk voor de
conditie van het sportveld.

Door de Corona hebben we als buurtvereniging in het afgelopen jaar niet veel evenementen
kunnen organiseren. Een geplande Lente-BBQ en een Kerstborrel hebben niet kunnen
doorgaan. Wel zijn in het afgelopen voorjaar enkele mooie (overtekende) rondwandelingen
in Park Backershagen gemaakt o.l.v. Korneel Aschmann, landschapsarchitect. En ook nu recent, na de vaccinaties, konden enkele succesvolle “Burendagen” gehouden worden op de Papegaaienlaan, Backershagenlaan en in de SbN Doormanlaan. Veel dank aan
de initiatiefnemers, Roeland van Berckelaer, Anne Kooijman en Sander ten Wolde.
Ook werden met Pasen door de kinderen nog eieren gezocht en werden “Gemeente bloembollen” geplant.

De vereniging-website is verder verbeterd. Sander Ten Wolde gaf hierover kort een live-demonstratie.


Contact gegevens wijkmanager: 
Berty Koemans
Tel: 06-50064827;   088-6549676
Werkdagen: ma. di. en do.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *