Over de buurtvereniging Backershagen (BVB)

Bevorderen van de leefbaarheid
en het ondersteunen van het eigen karakter van onze buurt!

Naastgelegen park Backershagen

BVB in het kort

De buurtvereniging Backershagen telt ong. 110 leden en beslaat de Backershagenlaan, Rust en Vreugdlaan, Papegaaienlaan, Araweg, Schout bij Nacht Doormanlaan en de Admiraal Helfrichlaan. Verder zijn er ook enkele bewoners van de seniorenresidentie in het van Ommerenpark lid van de vereniging.
De vereniging is goed vertegenwoordigd over de genoemde straten (mede door straatambassadeurs) en telt inmiddels bijna honderd leden.

Het doel van de vereniging is het behouden en bevorderen van de leefbaarheid en het eigen karakter van onze buurt. In de praktijk zijn dat twee hoofdactiviteiten: veelvuldig contact met de gemeente, (zowel gevraagd als ongevraagd) en het versterken van de sociale cohesie

Sociale cohesie kent vele vormen: een buurt-app voor veiligheid, een sociale buurtapp, een kerstborrel, de jaarlijkse algemene ledenvergadering, een lief- en leedfonds, burendagen, nieuwsbrieven, incidentele emails en deze eigen website. 

De jaarlijkse lidmaatschapskosten bedragen € 10,–

 

Het bestuur

Even voorstellen

Voorzitter

Sander ten Wolde

Sander woont met zijn (engelse) vrouw Tina en dochter Emma op de Doormanlaan nummer 17. Hij is sinds 2020 lid. Na een opleiding to Ingenieur Bouwkunde aan de Hogeschool Utrecht heeft Sander zijn Drs gehaald voor Bestuurskune aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU). Sander is de afgelopen 15 jaar in dienst bij Intel (Amerikaans computer chip fabrikant), momenteel in de rol van Logistiek Analyst. Sander is lid van de Kieviten waar hij hockey speelt (in een team van “mixed-trim” met 5 dames incl wedstrijden op maandag avond) en tennis speelt.

Secretaris

Robbert Groenendijk

Oude text
Floris Otten woont sinds 1992 op Admiraal Helfrichlaan 13. Hij is getrouwd en heeft 2 dochters. Sinds kort is hij als KNO-arts in het Alrijne Ziekenhuis te Leiden gepensioneerd. Hij heeft echter nog een partime aanstelling in het LUMC voor opleiding van jonge collegae. Daarnaast werkt hij ook voor een zorgverzekerings- maatschappij.

Penningmeester

Danny Baarda van der Meulen

Oude text: 

Ton woont met zijn vrouw Kyra en hun drie dochters sinds november 2008 op de Araweg 11.

Na een studie in Leiden en Rotterdam is hij 3 jaar werkzaam geweest voor het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), en daarna 14 jaar bij PwC Advisory.

Vervolgens was hij vier jaar directeur van de Amsterdam Economic Board onder voorzitterschap van Eberhard van der Laan.

Sinds 2015 is met een vijftal oud kantoorgenoten een advies- en interim management kantoor gestart op het terrein van publiek-private samenwerking, financiering en innovatie van waaruit hij nu interim CIO is bij de Provincie Zuid-Holland.

Ton is daarnaast nog actief bij de Lions Wassenaar en hockeyafdeling van de Kieviten.

Lid

Jean Louis Spoormaker

Text volgt…

Straat-ambassadeurs

De straatambassadeurs weten bijvoorbeeld wanneer er nieuwe buurtbewoners zijn die mogelijk lid van de buurtvereniging willen worden; we hebben daar een nette informatiebrief voor gemaakt. Ook kan het zijn dat zij vinden dat we iets met het lief en leed potje kunnen doen. Deze activiteiten zijn natuurlijk niet alleen beperkt tot de straatambassadeurs. Alle leden van de buurtvereniging zijn van harte uitgenodigd omdat te laten weten. Het bestuur overlegt met enige regelmaat met de straatambassadeurs over wat wat in de buurt leeft maar dat overleg leidt ook tot initiatieven zoals bijvoorbeeld de zeer geslaagde kerstborrel afgelopen december.​

Backershagenlaan
Nel Westgeest (nr 48)
Papegaaienlaan
Roeland Berckelaer (nr11)
Rust en Vreugdlaan
Dirk Jan Pronk (nr 11)
Araweg
Geert Kleisterlee (nr 18)
SbN Doormanlaan
Frank Baarda (nr 43)
Admiraal Helfrichlaan
Henne Erbé (nr8)
Generaal Winkelmanlaan
Fridja Evers (nr 48)

Geschiedenis

Ontstaan

Vele jaren geleden werd in een paar dagen de stichting “Rust om Meiland” opgericht toen bekend werd dat de gemeente uitbreidingsplannen van de firma Menken (toentertijd op de locatie waar nu het van Ommerenpark ligt) had goedgekeurd. Het probleem voor de buurt was dat de vervoersbewegingen (aan- en afvoer van melk en melkproducten) voornamelijk over de Backershagenlaan ging en die door de vergroting van de fabriek alleen maar zou toenemen. Het toenmalige bestuur (Pieter Timmermans †, Peter Vriezen, Job Klaver) richtte haar bezwaren uitsluitend tegen de gemeente voor het, volgens haar, op bedenkelijke gronden afgeven van de vergunning. Uiteindelijk werd de stichting bij de Raad van State in het gelijk gesteld. Uit deze stichting is de buurtvereniging Backershagen voortgekomen. Oprichters waren de bestuursleden van de stichting, als ook Onno van Buren.