BuurKracht Backershagen

Samen de EnergieTransitie uitvoeren

Een BuurKrachtTeam voor het klimaat

Het BuurKrachtTeam Backershagen is in Jan 2021 gestart om de bewoners van de buurt (of Drie-Papagaaien wijk) te helpen met de energie-transitie en de wijk te vertegenwoordigen op het vlak ‘klimaat’ bij de gemeente. De klimaatcrisis is een zorgwekkende maar vooral complexe zaak en vraagt om veranderingen, ook bij mensen thuis. Hulp bij het navigeren van alle informatie, opties, kennis, meningen & discussies is welkom. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen is het nodig de energietransitie te versnellen. De uitdaging is om de CO₂-emissies te laten dalen door duurzame energie versneld in te faseren. Tevens is energiebesparing een belangrijk middel. Deze transitie vereist grote technische en maatschappelijke omwentelingen. Wij vinden dat huizen-bezitters en huurders hebben het recht om mee te denken in de transitie van hun energie-verbruik.

Gedaan per Oct 2021: Zonne-panelen actie (Wassenaar breedt, niet specifiek ondersteund door Backershagen) Warmte-scan Aansluiten bij bestaande BuurtKracht-Teams Samenwerken met de gemeente Plannen voor 2022: Inventarisatie van behoeften & vragen in de buurt 3e persoon aantrekken Isolatie-traject opzetten Informatie voorziening door (semi)experts en/of buurtbewoners Meedenken ontwerp TransitieVisieWarmte (TVW) WassenaarOnze visie op Isolatie: Isolatie is een “no-regret” maatregel. Isolatie betekent energie vraag- (en uitstoot-) reductie. Er zijn echter veel zaken niet duidelijk, zoals; Wanneer heb ik genoeg geisoleerd? Is 30% reductie haalbaar voor mij? Ik heb geen spouw, wat nu? Ik heb reeds veel dingen gedaan. Wat nu? Wat zou ik als eerste moeten isoleren? Duurzaam Bouwloket biedt technische ondersteuning en we hebben de mogelijkheid om Referentie-woningen in de wijken (per type-woning) te realiseren, waarbij hopelijk vele vragen praktisch beantwoord kunnen worden.

De oprichting in de krantEnergieNeutraal Appartementencomplex De Frederik

Het nieuwe bestuurslid Jan Louis Spoormaker, tevens voorzitter van de V.V.E. van De Frederik, kan over het zeer moderne duurzaamheidsproject van De Frederik praten. Het pand is in principe energie-neutraal. Het systeem is technisch ingewikkeld.