Drainage van sloot om het sportveld

Geachte buurtgenoot,

Reeds jarenlang is de L-vormige drainage-sloot om het sportveld (de sloot langs de Admiraal Helfrichlaan, Het Sterrenbad en De Frederik) niet uitgebaggerd. De sloot slipt dicht en dat is niet goed voor de drainage van het veel gebruikte sportveld. Maar bovendien is de duiker van de sloot aan de zijde van de Backershagenlaan geheel dichtgeslibd, en aan de andere zijde bij de Generaal Winkelmanlaan is geen duiker aangelegd terwijl dat wel bij het project van De Frederik en de renovatie van de Generaal Winkelmanlaan was inbegrepen. Voor niemand duidelijk waarom. Kortom dood slootwater, geen doorstroming voor drainage.
Derhalve heb ik bij de gemeente meerdere malen hiervan melding gemaakt. Recent ontving ik eindelijk van de gemeente een positief bericht. Zie hiervoor onderstaande email van de Gemeente, dan wordt het u duidelijk. Laten we hopen dat het zich nu ten goede keert.
Ik houd u op de hoogte van het verder verloop.

Met vriendelijke groet,
Floris Otten
Secretaris BvB

Beste heer Otten,

Dank voor u melding betreft de zorg over de noodzaak van het onderhoud, de doorstroming van de watergangen en de werking van de drainage van het sportveld locatie Generaal Winkelmanlaan/Admiraal Winkelmaanlaan. Hierover kan ik u het volgende berichten.

Allereerst excuses dat u niet eerder in kennis bent gesteld over afhandeling van deze melding. Het is bekend dat de watergangen gebaggerd moeten worden. Vorig jaar heeft er een onderzoek plaatsgevonden en op basis hiervan bepaald dat deze watergangen volgend jaar gebaggerd gaan worden. Momenteel wordt hiervoor een contract opgesteld en is naar verwachting in oktober de aannemer bekend die de baggerwerkzaamheden gaat uitvoeren.

Binnen de gerealiseerde herontwikkeling zou er een duikerverbinding t.h.v. de ‘De Frederik’ onder de Generaal Winkelmanlaan naar de brede watergangen gerealiseerd worden. Deze duikerverbinding heeft men niet kunnen aanleggen i.v.m. een hoge drukgasleiding gelegen in de generaal Winkelmanlaan. Dit is zeer spijtig, omdat dit juist een verbetering van de waterhuishouding zou opleveren. Wel is hiervoor een alternatief, middels de aanleg van een pompgemaal, in voorbereiding. Deze wordt naar verwachting binnen 2 a 3 maanden geplaatst. Het pompgemaal gaat het water in de kop van de watergang nabij het appartementencomplex ‘De Frederik’ pompen, waardoor stroming in de watergangen gerealiseerd wordt.

De duikerverbinding aan het eind van de Admiraal Helfrichlaan en Backerhagenlaan is tot mijn spijt nog niet doorgespoten. Meerdere keren is verzocht dit uit te voeren maar helaas zonder resultaat. Ik heb nu zelf direct een aannemer verzocht dit uit te voeren. Kortgesloten is dat de aannemer dit binnen 3 weken uitgevoerd heeft. De werking van de drainage wordt dan ook gelijk gecontroleerd.

Ik ga ervan uit u hierbij voor zover geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

René Valentijn
Beheerder blauw

Werkdagen: di-wo-do-vr

T. +31886549745
E. rvalentijn@werkorganisatieduivenvoorde.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *