Dossier asfaltering Backershagenlaan 2017

7 april – Voortgang gesprekken asfaltering Backershagenlaan

Graag informeren wij u over de stand van zaken ​per 7 april ​ m.b.t. ons overleg met de gemeente over de asfalteringsplannen van de Backershagenlaan

​Over het eerste overleg met de heer Groen, de projectleider van de gemeente, en mevrouw Vocke heeft u reeds een verslag ontvangen

​Mocht u dit nog willen nalezen; op de site www.bvbackershagen.nl/berichten  staat het dossier  over dit onderwerp tot nu toe.

Wellicht ten overvloede: de ‘Commissie Backershagenlaan’ bestaat uit Ton Menken en Onno van Buren, namens de bewoners, en Roland Berendsen namens de buurtvereniging.

Onder begeleiding van de ‘commissie Backershagenlaan’ heeft de heer Groen in de vroege ochtend van 20 maart jl. ​een ​bezoek ​op locatie gebracht.

​Inmiddels heeft de commissie contact gezocht met het Rijnlands Lyceum. De sterke behoefte aan het vergroten van de verkeersveiligheid wordt ook door de rector van Het Rijnlands gevoeld.

​O​ok heeft de commissie contact met het bestuur van de VvE van Landgoed Backershagen gezocht. Dit bestuurslid schaart zich achter het standpunt van de commissie en zal samen met ons optrekken richting de gemeente;

Omdat de heer Groen aan geeft alleen te beschikken over een budget om te asfalteren en de commissie van mening is dat gelijktijdig van de gelegenheid gebruik gemaakt moet worden om her in te richten​ is de problematiek met betrekking tot​ de verkeersveiligheid van de Backershagenlaan informeel gedeeld met wethouder Doorn.

​De wethouder heeft aangegeven open te staan voor een gesprek​. Deze afspraak zal binnenkort gemaakt worden.

​De commissie roept u allen op om met ideeën, suggesties e.d. ​over ​ondermeer ​het vergroten van de verkeersveiligheid ​te komen​. Hier valt bijvoorbeeld ook de kruising Backershagenlaan/ Adm. Helfrichlaan onder. ​

Wij zullen u op de hoogte houden over de voortgang van onze verschillende overleggen met de gemeente. Een belangrijk punt in deze overleggen is dat de gemeente uiteindelijk haar voorstel inzake de Backershagenlaan aan alle belanghebbenden zal voorleggen.

9 maart – Overleg (asfalteren) Backershagenlaan

Aanwezig:Ton Menken – oud bestuurslid en bewoner Backershagenlaan – mailcontact Backershagenlaan
Onno van Buren, bewoner Backershagenlaan
Roland Berendsen, namens de BV Backershagen, bewoner Adm. Helfrichlaan
Rob Groen, civiel projectleider WODV
Danja Vocke, wijkmanager Wassenaar WODV

Tekening geeft aan dat plannen voor asfalteren starten vlak voor Pauwlaan, einde Prinsenweg tot en met hoek Papagaaienlaan. Het asfalt aan de Prinsenweg is nog zeker 10 jaar goed en wordt om die reden nu niet meegenomen.

Bij Generaal Winkelmanlaan zal als woningen klaar zijn een inritconstructie worden aangelegd.

Bewoners geven aan dat men vanaf de Generaal Winkelmanlaan snelheid maakt, daarom is kruispunt Backershagenlaan – Adm. Helfrichlaan gevaarlijk.

Verkeer neemt Wassenaar binnendoor om N44 te vermijden. Lange Kerkdam wijzigingen hebben ook invloed op verkeerstoename Backershagenlaan. Sinds 2010 10% is verkeersaanbod  met 10% toegenomen.

30km/u is na verhoging Pagagaaienlaan richting Rust en Vreugd niet haalbaar, iedereen komt je voorbij. Royal Haskoning heeft rapport opgemaakt: veiligheid 4,7 op schaal van 1 – 10

Rob gaat uitzoeken wat mogelijkheden zijn.

Plateau Prinsenweg voor Adm. Helfrichlaan

Oversteek Eiland / plateau ter hoogte van Adm. Helfrichlaan

Kanaliseringsbelijning Adm. Helfrichlaan

Een rechte middenlijn bij iedere uitrit

Schoolzone bij Rijnlands Lyceum 30 km/u maken, oversteeklichten 24/u pd werken

Drempel bij school die geen schade aan huizen aanricht

Aantal verhogingen ter hoogte van erfgrenzen

Belettering schoolzone met koudplast

Breedte van de weg aanpassen

Binnen een maand wordt er een nieuw overleg gepland met de bewoners. Voorstel is om ook de conrector, de heer Luijken, uit te nodigen van het Rijnlands Lyceum.

Deze groep vertegenwoordigt de bewoners. Als er fiat is van deze vertegenwoordiging dan geldt het voor de gehele werkzaamheden aan de Backershagenlaan.

Er is maar een kans. Bewoners zullen niet zomaar akkoord gaan met minder aanpassingen omdat het budget niet toereikend zou zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *