Wijkwandeling met B&W

WIJKWANDELING MET B&W

Op donderdag 6 november vond er een wijkwandeling plaats met enkele collegeleden en ambtenaren van de gemeente. Het bestuur van de buurtvereniging had mede aan de hand van de input van de leden tijdens de Algemene leden vergadering, vooraf een lijstje met aandachtspunten aan de gemeente gestuurd.

0


Hieronder treft u deze punten aan:

Admiraal Helfrichlaan
Het zeer slechte overzicht bij het opdraaien van de Backershagenlaan vanuit de Admiraal Helfrichlaan. Dit geeft regelmatig zeer gevaarlijke situaties voor alle weggebruikers (fietsers, wandelaars en auto’s).Admiraal Helfrichlaan 30 km gebied maken. Vaak gebruikt om van de Schouwweg naar de Backershagenlaan te rijden of vice versa.Kan het braakliggend stuk grond (met leidingen onder de grond etc.) beter onderhouden worden? Kan het veel duurzamer worden afgezet? Het is een doorn in het oog!!Sommige borders op de Admiraal Helfrichlaan bestaan hoofdzakelijk uit onkruid. Graag duurzame beplanting aanbrengen. Is ook veel makkelijker te onderhouden.Backershagenlaan
Het verlaten van de uitritten van huizen aan de Backerhagenlaan, m.n. tijdens de spits momenten, is bijzonder gevaarlijk. Kan het stoplicht bij het Rijnlands zo worden ingesteld dat het iets langer op rood blijft staan? Soms is het verstandig om bij het verlaten van de uitrit van een huis je eerst parallel aan de Backershagenlaan op te stellen (veel veiliger), alvorens de Backershagenlaan op te rijden. Echter, deze handeling wordt door de politie bekeurd. Wat hieraan te doen?In hoeverre is duidelijk genoeg waar de fietspaden langs de Backershagenlaan van twee kanten bereden mogen worden?Aanleggen van snelheidsbeperkende maatregelen? Wij ervaren een sterk toegenomen verkeersintensiteit, vooral tijdens de spits momenten, als gevolg van (naar ons sterke vermoeden) de maatregelen op de Lange Kerkdam. Zijn hier gegevens over beschikbaar.De borders aan de zijde van het Rijnlands Lyceum worden slecht onderhouden en zitten vaak vol met zwerf afval!Wanneer staat de renovatie van de Backershagenlaan gepland? Wanneer krijgen wij inzage in de plannen? Wij willen graag kunnen meedenken!Backershagenlaan-Zuid richting de Rust en Vreugdlaan is een 30 km gebied. Het ontbreekt echter volledig aan maatregelen om deze snelheidslimiet ook daadwerkelijk af te dwingen. Welke maatregelen kunnen hier worden genomen?Vaak wordt in ditzelfde gebied het voetpad als fietspad gebruikt. Dit duidelijker aangeven?Araweg
Araweg en Sbn Doormanlaan 30 km gebied maken?

Meer algemene punten waren nog:

  • Het verwijderen van het gevallen blad. Dit zou meerdere keren in de herfst dienen te gebeuren!
  • Behoud van zoveel mogelijk groen. Vraag onzerzijds is hoe de situatie m.b.t. de weilanden voor en naast het Van Ommerenpark momenteel is?
  • Toename verkeersintensiteit.

De gemeente zal zorgdragen voor een verslag van de wijkwandeling; zodra dit is ontvangen hoort u nader van ons.

HOE VEEL AUTO’S RIJDEN TE HARD OP DE BACKERSHAGENLAAN

Van woensdag 28 mei 2014, 16:00 uur tot woensdag 18 juni 2014,  15:00 uur heeft het elektronisch snelheidsdisplay op de Backershagenlaan gehangen. De locatie was tussen de Prinsenweg en de Admiraal Helfrichlaan, in de richting van het Rijnlands lyceum. In deze periode zijn in totaal van 31.891 voertuigen de snelheden gemeten. De gemiddelde snelheid is 48 km/h. Het V85 snelheidspercentiel is 54 km/h. Dit houd in dat 85% van al het verkeer niet harder reed dan 54 km/h. Het percentage snelheidsovertredingen (dus harder dan de toegestane 50 km/h) is 30,72%. Het aantal voertuigen dat harder dan 50 km/h rijdt is daarmee relatief hoog. Normaal is dat circa 15%, dus in ons geval is dat ongeveer het dubbele. De mate van snelheidsoverschrijdingen is daarentegen zeer beperkt en ook niet terug te zien in de verkeersongevallenregistratie.

  • 19,15% van de snelheidsovertredingen is 51km/h. Dat is 5,88% van het totaal.
  • 15,71% van de snelheidsovertredingen is 52 km/h. Dat is 4,83% van het totaal.
  • 13,00% van de snelheidsovertredingen is 53 km/h. Dat is 4,00% van het totaal.
  • 9,59% van de snelheidsovertredingen is 54 km/h. Dat is 2,95% van het totaal.

Inmiddels is er recent opnieuw gedurende ruim een week opnieuw een snelheidsmeter op de dezelfde geplaatst; het bestuur is nog in afwachting van de meetresultaten.

RIOOLVERVANGING DOORMANLAAN EN ARAWEG

Voor de zomer is tamelijk onverwacht een begin gemaakt met de rioolvervanging in de SbN Doormanlaan en de Araweg. Het werk begon op het kruispunt van de Doormanlaan met de Admiraal Helfrichlaan. De bronbemalingsinstallatie maakte een opvallend zwaar ronkend geluid. Door het bestuur is onderzocht of in de komende lange periode deze overlast voor een groot aantal buurtbewoners kon worden verminderd. Dit heeft – met bemiddeling van de wijkmanager – geleid tot vervanging van de pompinstallatie door een moderner exemplaar met merkbaar minder geluidbelasting.

De werkzaamheden aan de rioolvervanging in de SbN Doormanlaan zijn 15 september hervat en moeten inclusief een deel van de Araweg voor het eind van het jaar zijn voltooid.