Buurtpreventie

Helaas komt het regelmatig voor dat we worden geconfronteerd met (pogingen) tot inbraak in onze woningen, autodiefstal etc. Een probleem dat zich niet alleen binnen onze buurt voordoet. In heel Nederland zie je daarom Whatsapp Buurtpreventie groepen verschijnen. Zeker nadat onderzoek door universiteit Tilburg heeft aangetoond dat criminaliteit in buurten waarin bewoners zich via zo’n groep organiseren, halveert.

Wat is het?
Whatsapp is een app voor de mobiele telefoon waarmee mensen naar elkaar of naar groepen berichten kunnen sturen (vergelijkbaar met sms).
Whatsapp buurtpreventie (WABP) verschilt van de al oude buurtpreventie waarbij bewoners in de buurt patrouilleren. Bij wabp gebeurt dit niet maar kunnen deelnemers als zij iets verdachts waarnemen of onraad bespeuren, een bericht naar de groep sturen om iedereen te attenderen/alarmeren.

Groep en deelname
Ook voor onze buurt heeft de vereniging het initiatief genomen een wabp groep te  starten. In eerste instantie is dit 1 groep. Mocht het animo voor deelname groot zijn dan kunnen we de groep opsplitsen in 2 of meer groepen.
Iedereen vanaf 18 jaar en woonachtig in onze buurt kan deelnemen aan de groep. U hoeft dus niet perse lid te zijn van deze buurtvereniging. U kunt zich aanmelden via dit formulier.

Spelregels
U moet er op kunnen  vertrouwen dat als uw telefoon (midden in de nacht) pling zegt, een bericht serieus is. U zult anders al snel niet meer reageren op een bericht en daarmee wordt de effectiviteit van de groep ondermijnt. We hebben daarom een aantal spelregels opgesteld, puttend uit de ervaring van andere groepen.

 1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar;
 2. Deelnemers zijn woonachtig in de buurt;
 3. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
  S = Signaleer
  A = Alarmeer 112
  A = App
  om je waarneming bekend te maken aan anderen
  R = Reageer.
 4. De bedoeling is het plan van de verdachte persoon te verstoren. Doe dit alleen als u dit veilig kunt doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon;

Vermeld in de app
Dat u de politie gebeld hebt (diegene wordt door de politie teruggebeld en geeft nieuwe info die andere leden in de groep plaatsen, door aan de politie),
Wat het signalement, looprichting, verdachte handelingen enz is/zijn.
Wat u zelf gaat doen.

 1. Nadat de WhatsApp actie afgelopen is zal er een afloopbericht geplaatst moeten worden, veelal is degene die het laatst contact heeft gehad met de politie degene die dat doet.
 2. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;
 3. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten;
 4. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken;
 5. Gebruik de Whatsapp groep alleen waar deze voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.

Gebruik de Whatsapp groep alleen voor acute situaties. Wilt u naderhand informatie delen over een voorval e-mail dan de beheerder. Die kan het bericht doorzenden naar andere deelnemers per e-mail.

Het zal zeker in het begin niet altijd duidelijk zijn of een situatie verdacht is en of u hierop actie moet ondernemen. Misschien twijfelt u of een situatie wel werkelijk verdacht is en of u hiervoor de groep (wakker) moet appen. Het is daarbij handig als we van elkaar kunnen leren en elkaars mening kennen. Als u besluit niet te appen, e-mail dan later de beheerder waarin u de situatie schetst. Hij kan uw bericht rond sturen, de mening van de anderen vragen en dit weer verspreiden. Als u besluit wel te appen zal de beheerder achteraf een evaluatie verzorgen.

Beheer van de groepen
Maarten Rader (SBN Doormanlaan 39, m.rader@formdesk.nl) is bereid het beheer te voeren over de groep in samenwerking met het bestuur van de vereniging. Heeft u vragen over de groep dan kunt u Maarten een e-mail sturen.

Zichtbaarheid
Het succes van een wabp groep staat of valt met de zichtbaarheid van die groep bij potentiele criminelen. De wetenschap dat een buurt alert is, verlaagt de motivatie in die buurt criminele activiteiten te ontplooien. Hierbij kan gedacht worden aan borden bij de toegang van de buurt, stikkers voor op bijvoorbeeld vuilniscontainers (vaak gebruikt om op erkers en uitbouwen te klimmen), aanmelden van de groep op de daarvoor bestemde websites, een artikel in de krant en vermelding bij de gemeente als deze hiervoor faciliteiten gaat bieden. Invulling moet echter nog plaats vinden en zal mede afhangen van het enthousiasme van de buurt voor deelname aan de groep.

Relatie met de omgeving
Groepen uit andere buurten. Het is handig contact te hebben met beheerders van groepen uit met name aangrenzende buurten. Het is niet ongebruikelijk dat één of meerdere deelnemers uit de eigen groep ook deelnemen aan groepen uit omliggende buurten. Criminelen komen en gaan door andere buurten en iemand die deelneemt in andere groepen kan beoordelen of een bericht doorgezet moet worden in zijn eigen groep.

De politie. De politie juicht het ontstaan van wabp toe en ziet dit als extra ogen en oren in de buurt, een nuttig burgerinitiatief, maar neemt niet deel aan groepen. De politie wijst er nadrukkelijk op dat zij bij een verdachte situatie via 1-1-2 ingeschakeld moet worden. De meeste groepen waaronder de onze werken dan ook volgens het SAAR-principe (zie spelregels). Daarnaast wijst de politie erop dat het niet de bedoeling is dat de groep voor eigen rechter speelt. Lees bijvoorbeeld dit bericht van de politie:https://www.politie.nl/nieuws/2015/oktober/23/06-wassenaar-donkere-dagen-offensief-van-start-in-wassenaar.html

De gemeente. In sommige gemeenten neemt de gemeente de rol op zich de contacten tussen buurtgroepen te ondersteunen. Voor zover ons bekend neemt gemeente Wassenaar deze rol niet op zich. Lees bijvoorbeeld dit gemeentebericht http://www.wassenaar.nl/portal-wassenaar/nieuws_297/item/met-whatsapp-een-bijdrage-aan-een-veiliger-woon-en-leefomgeving_7339.html

Praktijkvoorbeelden van verdachte situaties
Onderstaande lijst zal groeien naarmate de tijd vordert.

 1. Een buurtgenoot komt rond 4 uur ‘s-nachts thuis. Hij merkt een auto op die langzaam door de straat rijdt, verderop omdraait en langzaam terug rijdt. Dit is verdacht. Een app aan de groep kan er toe leiden dat overal lichten aan gaan. Voor de bestuurder van de auto een teken dat hij hier niet moet zijn (als hij van kwade zin is).
 2. Het alarm bij de buren gaat af. Uit een snelle blik vanuit het raam op hun garagepad en de straat blijkt dat zij niet thuis zijn. App de groep voordat u gaat kijken. Vraag evt of iemand even meeloopt.

Wilt u meer informatie over wabp dan kunnen we ook deze sites aanbevelen:
http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/10/Buurtpreventie-via-WhatsApp-halveert-gemiddeld-aantal-inbraken-2697496W
http://www.wabp.nl
http://www.leidenalert.nl/