Bestuurswisseling

Na zich ruim drie jaar voor het bestuur van de Buurtvereniging te hebben ingezet als voorzitter resp. als lid hebben Paul Weststrate en Ton Menken op de afgelopen druk bezochte ALV afscheid genomen van het bestuur. Ton Menken kon vanwege verblijf in het buitenland helaas niet bij de ALV zijn. Zowel Paul als Ton zijn met een passend blijvend aandenken alsmede een goede fles wijn door medebestuurslid Roland Berendsen bedankt voor al hun inzet. Zowel Paul als Ton hebben aangegeven dat wij in voorkomend gevallen van hun expertise gebruik mogen blijven maken. Ton Menken zit inmiddels al in de projectgroep die met de gemeente spreekt over de herinrichting en herasfaltering van de Backershagenlaan. Die groep zal dankbaar gebruik maken van de kennis over de verkeersproblematiek en met name de mogelijke oplossing waarover Paul beroepshalve beschikt. Als nieuwe bestuursleden zijn gekozen Erik Koopman en Floris Otten. In de eerstvolgende bestuursvergadering zal worden gesproken over de precieze taakverdeling binnen het bestuur. Zodra deze bekend is zullen we die ook op de site plaatsen.