Welkom op de site van de Buurtvereniging Backershagen (BVB)

Informatie over de BVB

De buurtvereniging Backershagen (BVB) telt ong. 110 leden en beslaat de Backershagenlaan, Rust en Vreugdlaan, Papegaaienlaan, Araweg, Schout bij Nacht Doormanlaan en de Admiraal Helfrichlaan. Het doel van de vereniging is het behouden en bevorderen van de leefbaarheid en het eigen karakter van onze buurt. In de praktijk zijn dat twee hoofdactiviteiten: veelvuldig contact met de gemeente, (zowel gevraagd als ongevraagd) en het versterken van de sociale cohesie.

Als voorbeelden: De BVB heeft een zeer actieve rol in KeerVerkeerWassenaar. Door ons is dit initiatief verbreed en zijn het nu 6+ buurtverenigingen die gezamenlijk de gemeente aanspreken op het terugdringen van het sluipverkeer en het verhogen van de verkeersveiligheid. De BVB praat mee over de herinrichting van het Park Backershagen, inclusief het beperken van hondenuitlaatservices, over het stillere asfalt op de Backershagenlaan, over ‘Wassenaar zijn we samen’ en andere initiatieven van de gemeente.

De sociale cohesie kent vele vormen: een buurt-app voor veiligheid, een sociale buurtapp, een kerstborrel, de jaarlijkse algemene ledenvergadering, een lief- en leedfonds, burendagen, nieuwsbrieven, incidentele emails en een eigen website (under construction). Voorts wordt de cohesie verder bevorderd doordat elke weg/laan een straatambassadeur heeft als aanspreekpunt.

De buurtvereniging Backershagen omvat inmiddels de volgende lanen en wegen (in alfabetische volgorde):

– Admiraal Helfrichlaan;
– Araweg;
– Backershagenlaan;
– Papegaaienlaan;
– Rust en Vreugdlaan
– Schout bij Nacht Doormanlaan.

Verder zijn er ook enkele bewoners van de seniorenresidentie in het van Ommerenpark lid van de vereniging.

De vereniging is goed vertegenwoordigd over de genoemde straten (mede door straatambassadeurs) en telt inmiddels bijna honderd leden. De jaarlijkse lidmaatschapskosten bedragen € 10,–.

Bestuur
Erik Koopman, VoorzitterSbN Doormanlaan 8
Floris Otten, SecretarisAdm Helfrichlaan 13
Ton Jonker, PenningmeesterAraweg 11
Sander ten WoldeSbN Doormanlaan 17
Straatambassadeurs
Anne KooijmanBackershagenlaan 22
Henne ErbéAdm Helfrichlaan 8
Roeland van BerckelaerPapegaaienlaan 11
Dirk Jan PronkRust en Vreugdlaan 11
Geert KleisterleeAraweg 18
Cees ClemensSbN Doormanlaan 18

Ontstaan buurtvereniging “Backershagen”

Vele jaren geleden werd in een paar dagen de stichting “Rust om Meiland” opgericht toen bekend werd dat de gemeente uitbreidingsplannen van de firma Menken (toentertijd op de locatie waar nu het van Ommerenpark ligt) had goedgekeurd. Het probleem voor de buurt was dat de vervoersbewegingen (aan- en afvoer van melk en melkproducten) voornamelijk over de Backershagenlaan ging en die door de vergroting van de fabriek alleen maar zou toenemen. Het toenmalige bestuur (Pieter Timmermans †, Peter Vriezen, Job Klaver) richtte haar bezwaren uitsluitend tegen de gemeente voor het, volgens haar, op bedenkelijke gronden afgeven van de vergunning. Uiteindelijk werd de stichting bij de Raad van State in het gelijk gesteld.

Uit deze stichting is de buurtvereniging Backershagen voortgekomen. Oprichters waren de bestuursleden van de stichting, als ook Onno van Buren.

2 reacties op “Welkom op de site van de Buurtvereniging Backershagen (BVB)”

Geef een reactie