Loading...
  • Backershagen hovenierswoning
  • Backershagen schelpengrot
  • Backershagen met bijgebouwen

Welkom op de site van de buurtvereniging Backershagen.

Ontstaan buurtvereniging “Backershagen”

Vele jaren geleden werd in een paar dagen de stichting “Rust om Meiland” opgericht toen bekend werd dat de gemeente uitbreidingsplannen van de firma Menken (toentertijd op de lokatie waar nu het van Ommerenpark ligt) had goedgekeurd.

Ons probleem hiermee was dat de vervoersbewegingen (aan- en afvoer van melk en melkproducten) voornamelijk over de Backershagenlaan ging en die door de vergroting van de fabriek alleen maar zou toenemen.

Het bestuur (Pieter Timmermans †, Peter Vriezen, Job Klaver) richtte haar bezwaren uitsluitend tegen de gemeente voor het, volgens haar, op bedenkelijke gronden afgeven van de vergunning. Uiteindelijk werd de stichting bij de Raad van State in het gelijk gesteld.

Uit deze stichting is de buurtvereniging Backershagen voortgekomen. Oprichters waren de bestuursleden van de stichting, als ook Onno van Buren.

De buurtvereniging Backershagen omvat inmiddels de volgende lanen en wegen (in alfabetische volgorde):

– Admiraal Helfrichlaan;
– Araweg;
– Backershagenlaan;
– Papegaaienlaan;
– Rust en Vreugdlaan en de
– Schout bij Nacht Doormanlaan.

Verder zijn er ook enkele bewoners van de seniorenresidentie in het van Ommerenpark lid van de vereniging.

De vereniging is goed vertegenwoordigd over de genoemde straten (mede door straatambassadeurs) en telt inmiddels bijna honderd leden.